- loading -

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

EUROLUNCH BVBA

 1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gebeurt de betaling van de facturen contant. De overschrijvingen worden alleen als betaling beschouwd vanaf de datum van ontvangst op de rekening.
 2. Onze facturen zullen altijd gebaseerd zijn op het definitieve aantal personen dat uiterlijk 48 uur voor uw evenement schriftelijk is bevestigd.
 3. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal, vanaf de vervaldatum, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand. Daarnaast zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 20% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75 €.
 4. Elke begonnen maand impliceert automatisch de betaling van een totale maandelijkse betaling, zonder een pro rata vermindering.
 5. Eurolunch BVBA heeft het recht werk of diensten op te schorten als blijkt dat een verlopen factuur openstaand is gebleven of als de aanbetaling niet is betaald vóór het evenement.
 6. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot wat wordt vermeld op ons bestelformulier. Eurolunch kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het beheer (dimona, contracten, vergoedingen) van personeelsleden van de organisatie, voor de promotie en andere diverse diensten die geen deel uitmaken van de full-service catering in het algemeen of voor de drank- en opruimservice.
 7. Het bezwaar met betrekking tot onze diensten is alleen geldig door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen acht dagen na de factuurdatum.
 8. De klant heeft het recht om zijn evenement te annuleren onder de volgende voorwaarden:
  • 1 maand voor het evenement: forfait van 850 € excl. btw
  • een week voor het evenement: 50% van de bestelling met een minimum van 850 € excl. btw
  • Minder dan een week voor het evenement 80% van de bestelling met een minimum van 850 € excl. btw
 9. In geval van nietigheid van een van de clausules van deze overeenkomst, kan alleen deze ongeldig worden verklaard, zodat deze niet de nietigheid van het gehele contract met zich meebrengt.
 10. Alleen het Belgische recht is van toepassing op elk conflict met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering ervan.
 11. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de verantwoordelijkheid van de rechtbanken van Brussel.